Version 1.1.4
Size 970MB
 • Khởi động cực nhanh
  chỉ trong 1s
 • Download siêu nhanh
  tới 10 lần, thay IDM
 • Mouse gesture
  điều khiển bằng kí hiệu
 • Siêu tiết kiệm bộ nhớ
  mở tab nhanh,
  mở nhiều thoải mái
 • Thoải mái lướt facebook